Senast uppdaterad: 2018-09-23 kl 14:17

Fråga expertpanelen

2018-05-14 - Ok operera ett öga i taget i stället för bägge samtidigt?
Det brukar krävas att man opererar båda ögon innan man får full nytta av sina nya multifokala linser. Det är dock inget problem att ta ett öga i taget, men man bör inte vänta allt för länge mellan första och andra ögat.
Skriven av: Markus Erngrund, Ögonläkare, kirurg
2018-02-15 - Gör synfelsbehandling ont/ gör det ont efter behandling?
Behandlingen gör inte ont. Man känner beröring men ingen smärta. Efter en knapp timme upplever man skav, tårflöde, irritation och ljuskänslighet som efter Intralase sitter i några timmar och vid ytbehandlingar såsom ELSA, M-ELSA varar ett par dagar.
Skriven av: Carlos Sjöholm, Ögonläkare, specialist på ögonsjukdommar
2018-01-18 - Behövs opereration lika ofta som man behöver byta glasögon?
I nio fall av tio räcker det med en behandling för att permanent bli av med sitt synfel
Skriven av: Anders Granberg, Ögonläkare, kirurg
2017-11-14 - Hur länge dröjer det innan synen blir helt bra?
Efter Intralase ser 95% av de opererade ögonen lika bra som dagen innan, fast dagen efter och utan glasögon. De allra flesta återgår till normalt arbete dagen efter. Undantag kan vara oren eller dammig miljö. När det gäller ELSA och M-ELSA kan läkningstiden ta upp emot någon vecka innan synen är välfungerande. Oavsett behandlingsmetod brukar man säga att efter några månader är synen stabil.
Skriven av: Carlos Sjöholm, Ögonläkare, specialist på ögonsjukdommar
2017-10-05 - Hur duktiga är vi på ögonoperationer i Sverige?
I Sverige ligger vi mycket långt framme vad gäller refraktiv kirurgi och kan mycket väl hävda oss internationellt.
Skriven av: Anders Granberg, Ögonläkare, kirurg
2017-07-09 - Hur vet ögonläkaren vilken behandling som är bäst?
I samband med förundersökningen görs det ett antal mätningar av ögat och på basis av dessa väljer man den behandling som är bäst för dig.
Skriven av: Anders Granberg, Ögonläkare, kirurg
2017-03-03 - Är 33 år, är det lönt operera då synen snart blir sämre pga ålder.
Det finns inte en 100 procentig garanti att synen inte kan förändras det minsta efter en ögonlaserbehandling. För de allra flesta är dock den förändringen så pass liten att man kan klara sig utan glasögon iallafall.
Skriven av: David Falk, Optiker
2016-05-22 - Med nya metoder av laserbehandling för bättre syn, kan det ge biverkning i form av reflexer runt ljuskällor?
Alla typer av laserbehandlingar medför en viss (liten) risk för ökad ljusspridning runt ljuskällor oavsett metod. Samtliga lasermetoder utvecklas dock kontinuerligt och risken för synstörningar efter en laserbehandling har minskat i och med denna teknikutveckling.
Skriven av: Markus Erngrund, Ögonläkare, kirurg
2016-01-15 - Kan jag bli opererad med mina "problemögon", -18 på ena ögat och -15,25 på det andra. Dessutom skelar jag lite?
För dessa grader av synfel rekommenderas ICL, vilket kan liknas med en kontaktlins som opereras in i ögat. Mer info om denna teknik och hänvisning till samtliga kliniker i Sverige som utför ICL-kirurgi finns på www.visianinfo.eu/sv-se. En ICL-operation hjälper dock vanligtvis inte mot skelningsbesvär.
Skriven av: Markus Erngrund, Ögonläkare, kirurg
2015-08-23 - Jag undrar om min mor 84 år med gula fläcken kan få bättre syn med laserbehandling
Synkorrigerande laserbehandling (ReLEx Smile, LASIK & Ytbehandling) vänder sig framför allt till åldersgruppen 20-45 år och kan bara korrigera synfel som också kan korrigeras med glasögon. Om man har en synnedsättning pga "gula fläcken" så brukar den inte kunna korrigeras fullt med glasögon och då hjälper inte heller någon av dessa laserbehandlingar.
Skriven av: Markus Erngrund, Ögonläkare, kirurg
2015-07-28 - Hur länge är man ledig från arbetet efter en operation?
De allra flesta brukar kunna arbeta som vanligt redan dagen efter behandlingen. Undantag är personer som arbetar i särskilt dammig miljö eller de som genomgår LASEK-metoden. Efter LASEK brukar synen vara tillräckligt stabil för att kunna jobba efter 5-7 dagar.
Skriven av: Anders Granberg, Ögonläkare, kirurg
2015-07-06 - Vad är skillnaden mellan de olika RLE-linserna?
Det stämmer att det finns olika linser. För det första är det skillnad mellan enstyrkelinser och flerstyrkelinser. Med enstyrkelinser blir man av med sitt synfel på långt håll, och behöver sedan enbart läsglasögon. Med flerstyrkelinser (multifokala) kan man både korrigera synfelet på långt håll, och behovet av läsglasögon. Idag efterfrågas multifokala linser allra mest, av förklarliga skäl. Det finns ett flertal multifokala linser på marknaden med olika egenskaper. Hos Memira väljer vi lins utifrån varje kunds specifika önskemål och behov.
Skriven av: David Falk, Optiker
2015-06-07 - Kan båda ögonen behandlas på samma dag?
Idag erbjuder vi behandling av båda ögonen oavsett metod.
Skriven av: Carlos Sjöholm, Ögonläkare, specialist på ögonsjukdommar
2014-05-15 - Går det att få operation under narkos/sövning?
De allra flesta klarar av en linsbytesoperation efter tillräcklig information i kombination med lugnande medicin. Om man trots detta önskar bli opererad i narkos är det möjligt, mot extra ersättning, då det finns några kliniker som erbjuder detta.
Skriven av: Markus Erngrund, Ögonläkare, kirurg
2014-02-14 - Går operationen fel om jag rör på huvudet under operationen?
Nej, alla moderna lasermaskiner har idag en s.k eye-tracker, som hela tiden under behandlingen följer ögats rörelser. Om rörelsen är för kraftig avbryts behandlingen tillfälligt.
Skriven av: Anders Granberg, Ögonläkare, kirurg
2013-09-17 - Kan man göra laseroperation innan man är 18 år?
Den går teoretiskt att utföra, men då synen sällan har stabiliserats helt då har vi en 18 årsgräns, och att man skall kunna uppvisa stabil syn de senaste 2 åren.
Skriven av: David Falk, Optiker
2013-09-02 - Begränsar vissa ögonsjukdomar behandling med ögonlaser?
Vissa tillstånd med torra ögon kan vara ett hinder för Lasik då ögat efter detta ingrepp blir mer torrt under läkeperioden. Högt tryck i ögat är också ett symptom som gör att man inte ska utföra en ögonlaseroperation. Förändringar i hormonbalansen i samband med graviditet och amning är likaså en kontraindikaton för Excimerlaserbehandling. Andra speciella sjukdomar kan också vara ett hinder. Under förundersökningen kontrollerar sköterskan eller optikern om du har någon kronisk sjukdom, så att du kan få ett besked vad som gäller i just ditt fall.
Skriven av: Hans Remanius, Klinikchef
2013-08-14 - Är resultatet av en ögonoperation bestående?
Den refraktiva kirurgin ger en bestående korrektion av synfelet, genom att förändra hornhinnans brytkraft med en bestämd storlek/styrka. Synen skall inte ändra sig mer än vad ett icke opererat öga gör, därför är det viktigt att synen är stabil i minst ett år innan ingreppet. De allra flesta människor är stabila i sin refraktion i 20-års åldern.
Skriven av: Hans Remanius, Klinikchef